Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

buiten twijfel grooter zijn dan tegenwoordig, maar egter zoude nog een zekere gelijkheid in de denkwijze en zeden der meesten heerschen; en slegts eenige weinigen zouden zig door uitstekende en in het ooglopende onderscheidingen vertoonen en uitzonderen. Die weinigen zouden dan de eemgste humouristen zijn, en zij zijn het ook tegenwoordig wanneer zij den invloed van vreemde denkwijze en zeden bij zig verzwakken en hunne natuurlijke gesteldheid behouden kunnen: en zij zijn het zo veel te meer, naar mate zij van de overige menschen, welker eigendommelijk karakter zig onder het algemeene verliest, onderscheiden zijn. In de gansche natuur zien wij deze gelijkheid der meeste individuen van eene soort, en de zeldzaamheid van buitengewoone afwijkingen kiisS'f611 ^ h6t geSlagt der menschen maaken de Ik zou er bijvoegen; in zo ver zij doen lagchen.

De ernstige luim derhalve heeft eigenlijk geen~plaa7s & dezen zin. Een mensch kan in ernstige gesprekken zig als een luimig mensch verraden, maar in zo ver hij ernst voordbrengt, is hij met humourus. Men mag in zulk een geval lagchen om de wending, welke hij aan zijne voorstelling geeft, maar om de zaak zelve lagcht men niet

Niets dat verheven is, niets dat verwondering, verbazing verwekt; m een woord, niets dat den hoorder of aanschouwer ernstig maakt of laat is bestaanbaar met humour In de werken Gods of der natuur is niets humourous. In de H S zelis m de historische deelen, herinner ik mij niets, dat naar numour zweemt, of eenigsins humourous kan genaamd worden gevonden te hebben. ö e '

Ook is niets eigenlijk humourous, wat eenigsins gewigtige gevolgen heeft. Dat de Hertog van Clarenee dien zijn broeder ;m a de keu,s van dood gelaten had, verkoos in een li/ ?• /aWljn ye.rdronken te worden, zal bij de Engelschen jmtastical, capricwus, zo men wil, camcteristicaL ja zelfs pieasant enough, of eigenlijk whimsical genoemd worden • maar met humourous. 1

dJ?feiredun is' dat hu™our altoos iets vooronderstelt, dat doet^agchen^en daar men niet bij lagcht, is nooit humourous.

Nu over den luim in Schriften. Een luimig Schrijver is, of

*) Zie de N. Bibl. der sch. Wissensch. Bd. H. St. I. Van Alphen, Gedichten. fi

Sluiten