Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zulk een die luimige karakters van anderen voorstelt of wiins etoene schrijfwijze luimig is. Sterne is het m beide; ^zöT^l^kaiikters hebben wij reeds gesproken; fert ons een voorbeeld van zijne luimige schrijfwijze bnbrengen ffif heeft ons zijne personen doen kennen en on» zeer veel verhaalt- maar nu, daar komt een oogenbhk dat Dr. Slop boven is Trim zit in de keuken, Tristams Vader en zijn Oom zitten in den hoek van den haart te slapen; dit oogenhlT zeA Sterne zal ik waarnemen, en intusschen mijne tor A^l^en. Dit is eene wijze -n f - *e zoo contrasteert met alles wat wij gewoon zijn te zien, hetïieelt tets onvoegnjks, en daarom doet het ons lagchen; maar veraeting veroorzaakt het zeker met. .

Het öfgmerk, dat de luimige schrijver bedoelt, is, onvoegliike handelingen, in hunne natuurlijke gedaante voortestellen en den tezwte doen lagchen; maar ook. ons te oonen dat SetS#e onvoeghjkheid het zedelijk karak e, met be nadeelt en dus geen veragting verdient. In het gemeen is er geen wijze volschrijven geschikter om nuttige, zaken op eene «muzante en leerzame wi ze voortestellen, dan de luimige, vooral kleine gebreken, die niet wigtig genoeg voor den hekelschi^ver^jn ^ ^ ,?e-

bezfgd wden, in zo verre die zig in muien en gesUdten vertoontHudibras, Ralph, Sidrophel en de leden der Cabale lönTor eenen Hogarth met

waarmede Buttler die bezongen heeft Uit h00^^3*^ smaak het karakteristique van de werken van Hogarth uit mnaVl had deze beroemde kunstenaar de eer, dat men van to^OuTto&lddea melding maakt, zonder zijn naam te noemen. Bij ons is Troost een lumii^g schilder

7ie daar miine aanmerkingen over dit stuk, die ïK mei TC«S»Ü, om dammen beter k^l™\«n' dan uit bloote redeneeringen den luim kan leeren kennen.

Sluiten