Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beginsel voor alle schoone kunsten te hebben; en of het niet genoeg is, dat men er een heeft voor elk der afzonderlijke kunsten? Maar al eens gesteld zijnde, dat het noodig was, en dat men reeds alle schoone kunsten in alle derzelven mogelijke uitgebreidheid, kende, of zig kon voorstellen, (iets dat volstrekt vereischt wordt om een algemeen grondbeginsel optemaken) dan zou ik het alleen bepalen tot de kunstige zinnelijke voorstelling met oogmerk om te behagen: of, het geen hetzelfde is, de kunstige voorstelling van het schoone — dit zou mijn eerste beginsel zijn; en dit vastgesteld zijnde, zou ik verder gaan, en zeggen — dit nu geschiedt, of door de nabootsing der natuur, of door de voorstelling van de natuur zelve; door middel van willekeurige of natuurlijke teekenen enz. enz. — op zulk eene wijze, dunkt mij, zoude ik eene juister verdeeling van de schoone kunsten, en een klaarder denkbeeld van den onderscheiden aar t derzelve kunnen voorstellen, dan men in staat is te doen, wanneer men het grondbeginsel van Batteux tot zijn eersten grondslag legt Maar Ü.E. begrijpt zelf, dat het buiten mijn bestek is deze analysis hier te vervolgen.

Sluiten