Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

UIT DE: DIGTKUNDIGE VERHANDELINGEN

(1782).

OVER BEELDVOLLE TAAL

beelden het kenmerk der 00™^-^ Tu6 "^bootste wil met eenige voorbeeMm, P nkelljkheid hebben: en ik groote vernuf? ^vt^tl^T'^ orderingen dit wendingen en beeldvolleTuitdn S hoe veele wwe verrijkt heeft, en hoe MtZ lS?mgT n,J onze Poëtische taal oorspronkelijkheid ze^tf ^^1^°°^ door In den Vilden Psalm, leest men vs. 13, 14, 16 en 17

JS9 ïtóftK dien bereidt,' ende

„heeft eenen knii gSven ende ^vf ^f' Semaakt- - Hij „is gevallen in de Sroeve die h« uitgegraven, maar hï

„zal op sijnen kof 4deAee^„g!™takt-.heeft- Z««e "loeite „schedel nederdalen." —clcu> cuue z«n gewelt op sijnen

Hooft heeft dit op deze wyze nitgedrakt:

?LStrlëhe f'men ziJner "ooge nf m k ^shopt, en reedt ter tooee • ?L» tS d3ar °P' hiJ neemt ziin muf' Altzaamen in een oogenblik.

Ve^^/^L'i »d?rs opwroeten,

n.t « . ! 1^ timmert, stort het op De winkel 's quaads, zijn eigen kop.

en, zegt david Ps. XXHT. vs. 1.,

De Heere is mijn Herder. V an Alphen, Gedichten.

Sluiten