Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

welke ook uit woorden van eene lettergreep bestaan, dan vrage ik, met veel vertrouwen, aan ieder, die gehoor heeft, of deze laatsten een gelijken indruk maken als de eersten? en zo neen, of men dan den regel van Kaimes voor algemeen honden kan: dan of men niet, in alle zulke gevallen, meer op zijn gehoor, dan op algemeene regels moet aangaan? daar men, door enkel de regels te volgen, dikwijls een geheel andere uitwerking zou hebben, dan men zig had Teorgesteld.

Sluiten