Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3 den geboren digter, van den man die door middel der verbeelding tot het hart spreekt, nader te beschouwen moet men onder de aandagt houden, 'dat een digter of sS zijne eigene gewaarwordingen schildert, of dat h* zig vS

ito dlePzoaJdeVapHee,ï aDder' f" 20 denkt' spreektJenggevoeI sevallen wP*fd3gt' gesProken. «? gevoeld hebben. In beide gevallen werkt zijne teergevoeligheid. Maar om in het aan-

dfze twee r,Zbetdfn ,6ene Z6kere 0lde te ho«den, scheiden ' kSelS- d6I goeiigheid van den anderen

w it °n.Zf 111 den &°nA een «i dezelfde zijn. Vooraf egter moet ik aanmerken, dat er sommige digters of

befaLT fo%vgrrSt Zijn- **™M8 «f geengsens?büiteh dSSSk' ,L k ' V' B0ILEAU- di« «"«en staat was om een digtstuk voordtebrengen, waarin teergevoeligheid zietbaar

aZ !^?LE IaS gehffel ^oJg, en z^ ^fdeed noorii " VI \Trk-en' Zelfe..in zulken waar in sentiment noodig was. Zodanig zijn zijne Poesies Pastorales, en zijne

uiZtehZaZ ? T1 eVe" min als in leodesvan'BOiX!

fn uftgdSn tl Mft; "5aar g*? flikkert overal indezelve en uit dien hoofde zeide zelfs Madame de Tencin aan den eerstgenoemde», haar hand op zij» hart leggende: ' "

dis Ta mT^l "7* ™e\lk> &est de la snelle eomme aans la tete Zijn herders en herderinnen gelijken hem daa'r in doorgaands; zij zeggen eikanderen vijfentwintig aartighede» e?ttSblT1lken Zeer geestige wendingen om hurnie Sn v^et»kgtedr»Zh1db- ¥' t6gen Lieid*S> * h- SS

Licidas, tu ne faurois croire Quel plaisir m'a fait ton histoire. Je suis ravi lorsque j'entends, Que notre comraun maitre (l'amour) obtienne une victoire Viens m en redemander le detail dans vingt ans ' M tu verras si j'ai bonne memoire Je pourrois bien les soirs oublier quelquefois Combien on a mené de mes moutons au bois;

Joublierai bien des secrets qu'on m'enseigne Pour guerir un troupeau, qui périt cbaque jour;

Maïs il ne laut pas que 1'on craigne De me voir oubber une histoire d'amour.

En Licidas antwoordt daar zeer vaardig op:

Sluiten