Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

H. VERBEELDINGSKRACHT. De verbeeldingskragt is eindelijk noodig voor den dieter

?mi SVüi St^Ite !telun tot het sPreken van eene digterh ke taal \vijl de digter tot het hart, door middel der verbeelding spreken moet, behoort zijn taal zo veel mogelijk door beelden te werken; en elke wending van gedagten elke voorstelling die alleen het verstand doet werken, en afgetrokken denkbeelden verwekt, is geen digterlijke voorstelling. Heeft nu de digter het vermogen om zig alles onder beelden te vertegenwoordigen; werkt hij natuurlijk en zonder zig te dwingen met zijn verbeeldingskragt, zo zal het hem ook natuurlijk zijn door beelden zig uittedrukken, en dus op de verbeelding van zijne lezers te werken: Hij zal b. v. vragen wanneer/ hu wi voorstellen, dat de natuur met weinig te"T I Dekt dan een ruwe pij, zo warm niet als scharlaken» — en daar ïe\ an?Qr ZOude gezeSd llebben ' Het minste gerugt bedienen ^ ZGgt °m zig Van beelden *e

Op 't ritslen van een blad zien gandsche benden om:

,jv^,g voorbeelden zullen genoeg zijn om dit verder optehelderen. young had zulk eene sterke^erbeeldingskragt

te denTenien7)^/ ^ H™ ™tUm^ Was door b^ te denken. De slaap vlugt van beangstigde harten en die

u^XA^Ztlevm'slapen & meest: >dS

— balmy sleep — — his ready visit pays Where fortune smiles; the wretched he forsakesbwüt on his downy pinion flies from woe And lights on lids unsully'd with a tear. '

deze w^ze%men W gem bewe^in^ d™kt hij op

Creaüon sleeps. 't Is as the gen'ral pulse

— ^ aiwu sim, ana nature made a pause.

l) In het begin van den Isten Nagt. Van Alphën, Gedichten.

8

Sluiten