Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kunnen opwegen. Zn kan dus, in dezen staat van zonde de leidsvrouw tot geluk niet zijn, ten zij op nieuw verkent versterkt, en met buitengewone hulpmiddelen voorzien Ik tovffi^eening eenv™dig en bevattelijk maken door

Zeker Schipper, gewoon te varen van Harwich op Hellevoetd™Tfund%in de vaart, welke hij bezeilen moest. tii} kende banken, klippen en stroomen; ziin vaartuig was volkomen geschikt voor dien togt; het staande en lofendl wand was m volkomen order; de leeftogt en scheepsbehoeften genoegsaam; en zijne zeelieden gedienstig en ervaren Zo voorzien steekt hij, met een frissche koelte, h7 zte' en Verzekert zig van eene voorspoedige reize

Maar wat gebeurt er? De wind schiet om; de frissche koelte verandert m eenen feilen storm - hij wordt terne-gXeve"' P!?akt. uit ziJ'n vaarwater, ziet niet dan zee en w,V de ?troomen niet, heeft geen zeekaart van de

hoogte, waarop hij zig bevindt; zijne zeilen scheuren, het Wn f M S' ,de *eerkost komt sober om; zijne matroozen laten hoofd en handen moedeloos hangen; ja hij staat zo zo

gereVd\vordt ^ j d°°r buitengewoone hulpmiddelen

Ik vraag nu — Was die Schipper niet behoorlijk uitgerust om van Harwich naar Hellevoetsluis te zeilen * Immers ja!

to^teloen?1 ^ dö D°dige bekwaamheid °m dien

Insgelijk niet.

Wat was dan de reden van zijn ongeluk?

En wat zoudt ge hem geven, om hem te redden ?

&ene goede zeekaart, en stuurman, scheepsbehoeften, en naar zijne omstandigheid geschikte matrozen.

is de toepassing nu niet gemakkelijk te maken ? nnoHicfh11!? ' in ^en staat der onschuld, had alles, wat hij der Ihïa 'r °1m.,deze weereld doortereizen en in de haven den f l^fn ^eid. aantelanden: - maar hij geraakt, door 7ün 2m Val' dien staat; ziJne reden wordt verdorven, £ drilten woelen en overdwarsen zijn verstand, hetwelk

zmnP hifi T m6er ^ft' en eindelijk volkomen aan S? o lus*?.n .en verkeerde neigingen den teugel viert. —

midden ~ 18 mt zi3n/aarwater' en heeft buitengewoone middelen noodig, om gered te worden. —

Hij moet in den waren weg geleid worden. Dit niet alleen-

Sluiten