Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bladi.

INHOUD. i_v

OPDRACHT EN SAMENSTELLING i _ 3

HOOFDSTUK I.

Inleiding j 12

HOOFDSTUK II.

Algemeene beschouwingen over het mond- en klauwzeer 13 40

§ 1. Inleiding 13 — 15

§ 2. De smetstof van het mond- en klauwzeer en hare tenaciteit . . 16—19

§ 3. Besmetting en overdraging der smetstof 20—24

§ 4. Verschijnselen, localisaties en complicaties 25—26

§ 5. Vatbaarheid 27—29

§ 6. De sterfte van dieren, lijdende aan mond- en klauwzeer .... 30—31

§ 7. Hygiëne 32—36

§ 8. Geneesmiddelen en serum tegen het mond- en klauwzeer .... 37—40

HOOFDSTUK III.

De wenschelijkheid der bestrijding van het mond- en klauwzeer van Staatswege 41—47

Inleiding (41); De taak van den Nederlandschen veestapel in ons oeconomisch leven (421; De invloed van het mond- en klauwzeer op de vervulling van die taak, o. a. de oeconomische schade voor de veehouders (42); Bestrijding is een algemeen belang (43); Taak van de overheid bij de bestrijding (44); Medewerking belanghebbenden aan de bestrijding (45); Bevestigende beantwoording van vraag 1 der opdracht van de Staatscommissie (46).

HOOFDSTUK IV.

De noodzakelijkheid van een nader wetenschappelijk onderzoek van het mond- en klauwzeer en hare verschillende eigenschappen en de taak der Regeering te dien aanzien 48 55

HOOFDSTUK V.

De bestrijding van het mond- en klauwzeer in afwachting van een afdoend middel

tot voorkoming of genezing der ziekte 56—121

§ !. Inleiding 56

§ 2. Internationale bestrijding 57—58

Sluiten