Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aldus zijn de navolgende Subcommissies in het leven geroepen:

i°. eene Subcommissie ter verzameling van statistische gegevens omtrent de oeconomische schade van de in 1918/1919 heerschende epizoötie (de schadesubcommissie).

Zij was samengesteld als volgt: Dr.J. Poels, Voorzitter ; Mr. Dr. A. heringa, J. A. Klauwers, E. Wesbonk, Leden ; Mr. Dr. Th. F. J. A. Dolk, Secretaris.

2°. eene Veterinaire-Subcommissie ter bestudeering van enkele vraagstukken van algemeen veterinairen aard.

De samenstelling was als volgt; J. J. Westêr, Voorzitter; Dr. W. J. Paimans, Dr. J. poels, Dr. H. remmelts, J. A. klauwers en Dr. L. de Blieck, Leden, de laatste tevens Secretaris.

3°. eene Subcommissie belast met het onderzoek van verschillende in de laatste jaren aangeprezen middelen ter voorkoming en genezing der ziekte. (Geneesmiddelen-Subcommissie).

Zij was aanvankelijk al. van 3 Juni 1919 tot 30 November 1920 samengesteld als volgt: J. J. wester, Voorzitter; Dr. W. J. Paimans, Dr. J. Poels en Dr. L. de Blieck, Leden, de laatste tevens Secretaris. Op 30 November 1920 is de Subcommissie uitgebreid met de Heeren L. F. Duymaer van Twist en Mr. A. G. A. Ridder van Rappard als Leden en Th. C. Wesselingh als plaatsvervangend-/*'*/ ter vervanging zoo noodig van een der beide vorige leden.

4°. eene Subcommissie belast met het onderzoek van de grensbeweiding.

Zij was samengesteld als volgt: Mr. Dr. C. p. Zaaijer, Voorzitter; Dr. J. poels, Dr. H. Remmelts en J. A. Klauwers, Leden; Mr. Dr. Th. F. J. A. Dolk, Secretaris.

5°. eene Subcommissie belast met het onderzoek van verschillende vraagstukken van wettelijken aard.

Zij was samengesteld als volgt: Mr. Dr. C. p. Zaaijer, Voorzitter; Dr. J. Poels, Dr. L. de Blieck, Dr. H. Remmelts, J. A. Klauwers, Leden; Mr. Dr. Th. F. J. A. Dolk, Secretaris.

6». eene Subcommissie belast met het onderzoek van de bestrijding van het mond- en klauwzeer in Zwitserland door bestudeering ter plaatse.

Zij was samengesteld als volgt: Mr. Dr. C. P. Zaaijer, Dr. H. REMMELTS en J. A. Klauwers.

Sluiten