Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§ 2. DE SMETSTOF VAN HET MOND- EN KLAUWZEER EN HARE TENACITEIT.

De smetstoffen, die de oorzaak zijn van de besmettelijke ziekten bij menschen en dieren, zijn voor een groot gedeelte van plantaardigen en voor een ander gedeelte van dierlijken aard.

Wanneer men in het plantenrijk en in het dierenrijk van de hoogere planten en van de hoogere dieren tot de lagere vormen afdaalt, dan komt men eindelijk aan zeer laagstaande plant- en diervormen, die slechts door den microscoop zichtbaar zijn; het is zelfs niet altijd mogelijk van deze vormen te zeggen of zij tot het planten- dan wel tot het dierenrijk behooren.

De wezens van beide rijken grenzen hier als het ware aan elkander, en al kunnen velen dezer wezens door hun speciale eigenschappen eenerzijds gemakkelijk gerangschikt worden onder de planten en anderzijds onder de dieren, van sommige exemplaren is het niet mogelijk met zekerheid de plaats aan te wijzen, die zij, van een systematisch standpunt beschouwd, innemen.

Tot deze laagstaande plant- en diervormen behooren de kiemen der besmettelijke ziekten.

Voor zoover bedoelde kiemen tot het plantenrijk behooren, worden zij bestempeld met den naam van bacteriën en die, welke tot het dierenrijk behooren, dragen den naam van protozoën.

Hoogerstaande plantaardige ziektekiemen blijven hier buiten beschouwing.

Het is bekend, dat men al deze kiemen door hooge temperatuur gemakkelijk kan dooden. Wanneer men de vloeistoffen, waarin zij zich bevinden, bijvoorbeeld aan kookhitte blootstelt, worden zij spoedig vernietigd, waardoor haar eigenschap om ziekte te veroorzaken, geheel verloren gaat.

Wanneer men bedoelde vloeistoffen aldus aan hooge temperatuur blootgesteld heeft, dan zegt men, dat zij gesteriliseerd zijn, dat wil zeggen, dat de levende kiemen daarin zijn afgestorven.

Men kan evenwel vloeistoffen ook zonder deze te verhitten o.a. vrij maken van bacteriën, namelijk, door deze vloeistoffen te filtreeren door bepaalde aarden filters; wanneer de vloeistoffen deze filters passeeren, worden de bacteriën, behoudens zeldzame uitzondering, door de filters teruggehouden en het nitraat is dan eveneens steriel.

Als men echter den blaarinhoud van een aan mond- en klauwzeer lijdend rund, waarin de smetstof van mond- en klauwzeer voorkomt, met inachtneming

Sluiten