Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Indien blaren zich gevormd hebben, dan is de smetstof in deze blaren in groote hoeveelheid aanwezig. Den inhoud der blaren kan men met water, waarin een bepaalde hoeveelheid keukenzout is opgelost, (physiologische keukenzoutoplossing) verdunnen en door een aarden filter (Berkefeldfilter) filtreeren en in het daarbij verkregen helder filtraat, in het donker bewaard, blijft de smetstof zelfs wel 5 maanden in leven. Dat de smetstof in den blaarinhoud in een verbazende hoeveelheid aanwezig is, blijkt wel uit het feit, dat men door een vijfduizendste, zelfs een honderdduizendste gedeelte van een kubieken centimeter van die smetstof bij een dier in de bloedbaan of in de spieren te spuiten, bij dat dier mond- en klauwzeer kan doen ontstaan.

De smetstof van het mond- en klauwzeer wordt, indien men den blaarinhoud op 85» C. verwarmt, dadelijk gedood, bij verwarming op 6o<> C. na vijf minuten en op 500 C. na twaalf minuten. Wanneer deze blaarinhoud in dunne lagen gedroogd en dan bij 37° C. bewaard wordt, sterft de smetstof in 24 uren. Indien men dezen gedroogden blaarinhoud bij lage temperaturen bewaart, dan blijft de smetstof eenige dagen levensvatbaar.

Opmerkelijk is het, dat deze smetstof, die door bepaalde ontsmettingsmiddelen spoedig gedood wordt, van de inwerking van 1 % carbolzuur weinig nadeel ondervindt; daarentegen wordt zij in een 5% carbolzuuroplossing spoedig vernietigd.

Is de smetstof voor hooge temperaturen zeer gevoelig, aan de inwerking van lage temperaturen biedt zij lang weerstand. In de ijskast bewaard, blijft de blaarinhoud maanden lang werkzaam en door eene inwerking van een temperatuur van 480 beneden vriespunt gedurende eenige uren lang, bleef de smetstof hare levensvatbaarheid behouden.

Zwakke desinfectiemiddelen zooals kalkmelk, sodaoplossing van 3 %. car" bolzuur-oplossing van 3% doodcn de smetstof na inwerking van 1 uur. Zij sterft ook af door lysol (3-5%). formalin (4%). klimaat (1 pro mille) en door chloorkalk.

Terwijl de smetstof in zoete melk goed bewaard wordt, verliest zij in zure wei in enkele minuten hare levensvatbaarheid.

Ook in zure, gestolde melk sterft zij spoedig af.

Een en ander is bij opzettelijke deswege genomen proeven bewezen (zie Bijlage IV).

Niettegenstaande de aldus gebleken groote gevoeligheid van de smetstot voor verschillende inwerkingen,'is haar besmettend vermogen zeer groot en onder bepaalde omstandigheden verliest zij hare levensvatbaarheid niet spoedig. Dit is

wel zeer opmerkelijk.

Men mag aannemen, dat verschillende omstandigheden in aanmerking komen

Sluiten