Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§ 7 HYGIËNE.

Wijl het mond- en klauwzeer verloopt met koorts en complicaties die in mond, keel, maag en darmen, in hart, lever, longen en uier en aan de klauwen tot ontwikkeling kunnen komen, moet men de dieren reeds bij het begin der ziekte hygiënisch behandelen.

Men geve den aangetasten dieren zooveel mogelijk een ruime, vlakke standplaats, zoodat zij zich op hun gemak kunnen neerleggen, en rustig kunnen blijven liggen en Btaan, zonder dat zij door andere dieren gehinderd worden.

Het plaatsen van aangetaste dieren op korte en smalle standplaatsen, zoodat zij telkens b.v. op den rand van de groep of in de groep staan en dus een min of meer gedwongen houding moeten aannemen, is**chadelijk. Wanneer men het dier een te nauwe en te korte standplaats geeft en op een harden bodem laat staan, dan bevordert men het ongunstig verloop der ziekte. Men zal goed doen, wanneer voldoende ruimte beschikbaar is, enkele runderen te verplaatsen, om voor andere meer plaatsruimte te verkrijgen.

Het is in den regel niet mogelijk alle dieren in den stal, waar het monden klauwzeer uitbreekt, de vereischte ruimte te geven; men lette daarom op, welke het hevigst aangetast en daarbij zeer pijnlijk zijn, teneinde deze van een ruime standplaats te voorzien. Het «jn deze dieren, die de meeste zorg behoeven.

Erkend moet worden, dat bij het verstrekken van een ruime standplaats, de dieren zich gewoonlijk zoodanig plaatsen, dat de mest bij de ontlasting niet op de gewenschte plaats neervalt en de dieren daardoor, als zij gaan liggen, zich meer verontreinigen, zoodat men met dit nadeel rekening heeft te houden.

De ontsteking aan de klauwen is voor het rund steeds zeer pijnlijk en wanneer men daarbij in aanmerking neemt, dat ook blaren onder de hoornzolen kunnen voorkomen, die uit den aard der zaak veel pijn veroorzaken, dan wordt het duidelijk hoe noodig het is, dat het aangetaste rund dik in het stroo staat en van hoe groot gewicht het is, dat het dier gelegenheid heeft om rustig te liggen.

In het algemeen wordt niet voldoende beseft, dat een rund. dat pijnlijk is aan een of meer klauwen, in de eerste plaats groote behoefte heeft aan een doelmatige en ruime standplaats, waarvan de bodem bedekt is met voldoende strooisel.

Geen geneesmiddel, inwendig toegediend, bezit voor het aan mond- en klauwzeer lijdend dier zooveel geneeskrachtige waarde als een goede standplaats. In den stal, waarin de aangetaste dieren zich bevinden, mag het niet koud,

Sluiten