Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

■maar ook niet te warm zijn. Een dier in winterdag in een koude schuur afzonderen, is schadelijk.

De warmte in den stal, waarin de aangetaste dieren zich bevinden, moet matig zijn.

Wanneer men aldus voor eene doelmatige stalling heeft zorg gedragen, moet men de dieren voor zooveel mogelijk aan zich zelf overlaten en er geen gewoonte van maken om de liggende dieren telkens op te jagen.

Men zorge evenwel, dat de mest verwijderd wordt, zoodat de dieren niet voortdurend met de achterklauwen in den mest staan te trappen. De mest werkt schadelijk op de plaatsen aan de kronen der voeten, waar de blaren zich ontwikkelen.

De mest bevordert het ontstaan van klauwontstekingen en van kwaadaardige verzweringen aan de klauwen. Zijn klauwen door mest erg bezoedeld, dan worden zij met zuiver water en zeep gereinigd en de wondvlakten bestrooid met een weinig poeder b.v. bestaande uit gelijke deelen poeder van eikenbast en talkpoeder. Men houde de voeten droog.

Van dit poeder is slechts een zeer geringe hoeveelheid voor elke klauw noodig.

Hij, die er niet tegen opziet in een bepaald geval veel werk te maken van enkele kostbare dieren, die aangetast zijn, kan door den veearts een klauwverband met watten en een goede wondzalf laten aanleggen, waardoor de genezing sterk bevorderd wordt.

Dit verband worde voor zooveel mogelijk dagelijks vernieuwd. Het is niet aan twijfel onderhevig, dat er onder de geneesmiddelen tal van zalven en poeders bestaan, die in toepassing kunnen komen, maar de keuze late men aan den veearts over.

Vooral moet bij de behandeling de klauwspleet een goede beurt hebben. Klauwen, die te lang zijn, of vooral ook aan de zolen te veel lösse hoorn bevatten, worden op doelmatige wijze besneden en zonder de dieren te pijnigen. Plaatsen waar de hoornrand of hoornzooi heeft losgelaten of van hoorn ontbloote gedeelten aan de klauwen worden volgens aanwijzing vah den veearts behandeld.

Men behandele elk aangetast dier zachtzinnig. Een ruwe en harde behandeling bevordert het ontstaan der complicaties en houdt de genezing tegen. Men moet in den mond/waarin blaren zich vormen of gevormd hebben, de ontwikkeling van bacteriën tegenhouden en het ontstekingsproces matigen. Dit kan op twee manieren geschieden en wel door den dieren de gelegenheid te geven dikwijls zuiver water te drinken of door den mond met zuiver water uit te spuiten. Zuiver frisch water werkt indirect antiseptisch, omdat het de voedende bestanddeelen voor de bacteriën in den mond zoodanig verdunt, dat deze hierdoor veel slechter groeien.

Bovendien wordt door het water de physiologische functie van het mondslijmvlies niet gestoord, hetgeen door tal van zoogenaamde antiseptische genees-

Sluiten