Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

middelen wel geschiedt. Een wondvlakte in den mond, die met sterk bacteriedoodende antiseptica wordt behandeld, geneest langzamer dan na toepassing van zuiver water. Men moet vooral zorgen, dat door antiseptica op groote wondvlakten in den mond niet schadelijk wordt ingewerkt.

Een koe stierf plotseling na een antiseptische mondwassching, bestaande uit 32 °/0 formalin.

Overigens is het niet aan twijfel onderhevig, dat de veearts doelmatige mondspoelingen kan voorschrijven.

Hij, die zuiver water, als boven aangegeven, bij herhaling kan aanwenden, behoeft in den regel geen andere antiseptica voor den mond te gebruiken.

Deze waterbehandeling gebeurt zoowel vóór als na het openbreken der

blaren.

Het voedsel der dieren behoort o.a. te bestaan uit gras of zacht hooi en vooral slobber van lijnmeel, zemelen of een andere goede meelsoort. Gekookte aardappelen, goed van zand gereinigde bieten en peen kunnen eveneens gebruikt worden. Alle voedsel, dat hard en scherp is en daardoor mechanische beleedigingen kan veroorzaken in de van epithelium ontbloote plaatsen in mond en keel, is nadeelig.

Het ingeven van zoogenaamde ballen van meel moet zooveel mogelijk vermeden worden. Slobber verdient verre de voorkeur boven meelballen. Het ingeven van deze ballen, dat slechts in zeer bepaalde gevallen is aangewezen, is veelal hinderlijk voor het dier en zooals reeds gezegd werd, elke harde behandeling kan het ontstaan van complicaties bevorderen.

Melk, ondermelk of karnemelk en niet te zure wei met meel zijn aanbevelenswaardig.

Zieke spenen worden met een doelmatige zalf ingesmeerd, die door den veearts wordt voorgeschreven.

Een groot nadeel van het mond- en klauwzeer is, dat zooveel goede melkkoeien door moeilijk te herstellen uierontstekingen worden aangetast.

Men moet aannemen, dat deze uierontstekingen vooral ontstaan doordat de smetstof van het mond- en klauwzeer de oorzaak is, dat in den uier het weerstandsvermogen tegen bacteriën, die door het tepelkanaal binnendringen, wordt verminderd of opgeheven. Daarbij komt, dat de melk in den uier belangrijk in samenstelling is afgenomen, waardoor de zoogenaamde bactericiede (bacteriedoodende) functie van de melk is verminderd en waardoor de bacteriën zich gemakkelijker in den uier kuttnen ontwikkelen.

Wanneer men door de boven aangegeven hygiënische maatregelen gunstig op het verloop der ziekte inwerkt, dan zal men in staat zijn deze schadelijke uierontstekingen tot een minimum te beperken. Wie zijn dier, als het aangetast is,

Sluiten