Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8o° C verhit zijn geweest om eventueele smetstof te doodert. Men geve aan de kalveren nimmer melk van dieren, die nog koortsig ziek zijn, ook niet na deze verhit te hebben, want deze melk bevat blijkbaar ook na de verhitting stoffen, die voor de kalveren schadelijk zijn. Bovendien is de samenstelling dezer melk aanzienlijk veranderd.

Gezonde varkens worden dadelijk van de zieke dieren verwijderd en men geve dezen dieren geen besmette melk. Inspuiting van serum is gewenscht, hetgeen moet geschieden wanneer de dieren nog gezond zijn. De aangetaste varkens moeten in droge hokken voorzien van voldoende stroo, verblijven. Men moet niet te veel varkens in een hok bij elkander leggen.

Ook de schapen moeten in droge hokken, voorzien van voldoende strooisel, gehouden worden.

Moeilijk te genezen klauwontstekingen komen bij schapen vooral voor in stallen, waarvan de bodem door faeces en urine sterk verontreinigd is. Daarom moeten de stallen ruim voorzien zijn van droog strooisel en voortdurend droog gehouden worden. Wanneer het mond- en klauwzeer onder het rundvee op een erf uitbreekt, kan men door strenge voorzorgen niet zelden varkens en schapen .voor de ziekte behoeden.

Sluiten