Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met inachtneming van hetgeen te dien aanzien in het rapport der Staatscommissie is aangegeven. De overheid hebbe daarbij de leiding, geve alle voorlichting en verleene alle noodige hulp. Zij stelle hare ambtenaren ter beschikking, hetgeen echter niet insluit, dat de overheid ook de kosten der bestrijding zal dragen.

Met bovenstaande meening van de minderheid, uitgezonderd de beschouwingen in de laatste alinea vervat, vereenigt zich ook het lid der Staatscommissie de heer L. F. Duymaer van Twist.

Sluiten