Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aimakmg of wel door strenge isolatie van aangetaste en verdachte dieren. Waar het afmaken soms inderdaad succes heeft gehad, werd met isolatie het beoogde doel niet bereikt.

Wanneer men nu van het serum zou verlangen, dat dit zoowel de afmaking als de isolatie moet kunnen vervangen, dan stelt men aan de serumtoepassing een eisch, die daaraan niet mag gesteld worden. En omdat het serum aan dezen eisch niet kan beantwoorden, bleef het buiten gebruik, niettegenstaande door de publicaties van Loeffler, reeds een aantal jaren geleden gedaan, de duidelijke bewijzen werden geleverd, dat het immuunsërum tegen mond- en klauwzeer een zeer specifieke werking tegen deze ziekte bezit.

Loeffler zegt daaromtrent het volgende: ,,In erkrankten Bestanden kann man die Seuche durch die Emspritzung der entsprechenden Serummengen bei den noch nicht erkrankten Tieren kupieren. Das Serum hat sich in der Praxis in überaus zahlreihen Fallen vortrefflich bewahtt. Dieses Serum hat nun aber nicht allein eine grosze schützende Kraft, sondern es hat auch als Heilmittel einen groszen Wert. Es bewahrt nicht nur erkrankte junge Tiere, Ferkel, Lammer und Kalber vor dem sonst fast sicheren Tode, sondern verhütet auch bei der bösartigen Form der Maul- und Klauenseuche, wie umfangreiche praktische Erfahrungen ergeben haben, das sterben der erwachsenen Rinder schnell und sicher."

Door de onderzoekingen, gedaan aan de Rijksseruminrichting, in opdracht van Z.E. den Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel (zie bijlage VI) is dit standpunt van loeffler volkomen bevestigd geworden en is gebleken, dat het immuunsërum tegen het mond- en klauwzeer in niet geringe mate de eigenschap bezit gezonde dieren op verdachte erven tegen de ziekte te behoeden.

Worden de dieren, niettegenstaande de voorbehoedende behandeling met het serum, toch aangetast, dan is het verloop in den regel goedaardiger. Hieruit is dan ook met afdoende zekerheid gebleken, dat door de toepassing van het immuunsërum de schade van het mond- en klauwzeer belangrijk kan verminderd worden, niettegenstaande het niet in staat is de epizoötische uitbreiding der ziekte tegen te houden.

Wij mogen het eerste gedeelte van de bovengestelde vraag aldus beantwoorden, dat met de toepassing van het serum vóór de epizoötie van de laatste twee jaren niet veel bereikt werd, omdat het buiten toepassing is gebleven en er geen voldoende pogingen zijn aangewend om het te bereiden.

Hierdoor heeft men in Europa een hulpbron bij de bestrijding van de schadelijke gevolgen, die door het mond- en klauwzeer worden veroorzaakt, verwaarloosd.

Erkend moet worden dat in landen, waar het mond- en klauwzeer door een strenge afmaking bestreden wordt, de toepassing van serum overbodig is, maar

Sluiten