Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vlaanderen, wordt op de eene plaats meer, op de andere minder, vee uit den vreemde op onze grensweiden toegelaten en omgekeerd wordt, hoewel in geringe mate, Nederlandsch vee op buitenlandsche landen geweid. Langs de grens van Groningen en het oosten van Drenthe, waar in Duitschland vrijwel soortgelijke gronden zijn als in ons land en de grensbeweiding gering is, beperkt zij zich tot plm. 200 stuks rundvee en 200 schapen in de gemeenten Nieuwe Schans en Bellingwolde.

In het Zuiden van Drenthe, inzonderheid de gemeenten Schoonebeek en Coevorden, liggen aan weerszijde van het Schoonebeeker Diep weilanden, die een aaneengesloten weidestreek vormen, welke gedeeltelijk gehooid gedeeltelijk beweid worden met plm. 3 a 4000 stuks vee.

Hieraan sluiten zich aan de grensgemeenten van Overijssel, die alle grenslanderijen bezitten, waar geregeld vee, ook van Pruisische landbouwers, wordt geweid en waaraan zich de Pruisische weilanden dan aansluiten, soms slechts gescheiden door afheiningen van draad of door slooten, soms zonder eenige afscheiding, n.1. de z.g. lage veenlanden.

Hetzelfde doet zich voor aan de grenzen van Gelderland, in alle grensgemeenten wordt vee aan de grenzen geweid en op vele plaatsen liggen de Duitsche en Nederlandsche graslanden onmiddellijk aan elkaar. Dit is o.a. het geval in Winterswijk, Aal ten, Dinxperlo, Gendringen, Zevenaar, Herwen en Aerdt, Millingen en Ubbergen.

Langs de Limburgsche grenzen bevinden zich hier en daar weiden op Nederlandsch grondgebied en in de Noordelijke gemeenten Ottersum en Bergen ook aan de grenzen in Duitschland. Meer naar het zuiden echter worden aan Duitsche zijde geen weilanden van beteekenis aangetroffen. Heide, bouwland en bosschen vormen daar het landschap tot aan Melick Herkenbosch en Vlodrop, waar zich ook eenige perceelen weiland aan de Duitsche zijde voordoen.

Ditzelfde is het geval bij Nieuwstadt, Broeksittard, Sittard, Oirbeek, Jabeek, Eijgelshoven, Kerkrade, Bocholz en Vaals.

Aan de zuidelijke grenzen van Limburg is de toestand soortgelijk, hoe dichter bij de Maas echter hoe meer weiland wordt aangetroffen; men nadert hier het Belgische weidegebied; de weiden van België sluiten zich in Mesch en Eijsden en St. Pieter onmiddellijk aan de Nederlandsche weiden aan.

Aan de westzijde van Limburg vormt de Maas een natuurlijke grens, meer noordelijk echter liggen bij Thorn en Weert de grensweiden van beide landen weer in eikaars onmiddellijke nabijheid; hetzelfde is ook in de gemeente Budel (N.-Brabant) het geval. Voor het overige heeft de grensbeweiding in N.-Brabant geen grooten omvang. Met uitzondering van Hooge en Lage Mierde, Baarle-Nassau en Ginneken (langs de Mark en de Strijbeeksche Beek), Rijsbergen, Roozendaal en Nispen, waar zoowel op Nederlandsch als op Belgisch grondgebied graslanden worden "beweid, is dè erensbeweidinor van crppn kp^pUpm'c

Sluiten