Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verdedigd denkbeeld, dat de bestrijding op verzoek en op kosten van de veehouders geschiedt, wil het hem voorkomen, dat de medewerking der veehouders alsdan veel grooter zal zijn dan tot heden het geval is geweest.

De meerderheid der Staatscommissie deelt de beschouwingen van voornoemde leden niet, voor zoover zij verdaging van de toepassing van het ook door hem op wetenschappelijke gronden aanbevelenswaardig geacht afmaaksysteem beoogen. Zij meent n.1. dat van de inwerkingbrenging der voorstellen, welke de Staatscommissie in de volgende bladzijden zal doen, eene aanzienlijke verhooging van de kans op snel en afdoend succes bij afmaking, en zulks zonder overmatige geldelijke opofferingen is te verwachten. In dit vooruitzicht mag h.i. voor eene hernieuwde toepassing van het afmaken niet worden teruggedeinsd, te meer, aangezien men dan de te duchten niet geringe nadeelen van prijsgeving van het afmaken te zeer zoude onderschatten.

Sluiten