Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Beteekenis van enkele in het rapport voorkomende woorden»

De bacteriën kunnen onder anderen voorkomen in bacillen en coccen.

Bacillus

Coccus Actinomycose

Allergische toestand

Bacillus pyocyaneus

Colibacillen

Epidermis Epithelium

Stratum spinosum Stratum germinativum

Faeces Katalase

Facultatieve parasiet

Tenaciteit Toxische stoffen

. / /

staafje bijvoorbeeld in dezen vorm

bolletje „ „ „ ,. o°0o

o 0

straalschimmelziekte, aldus genoemd wegens de straalvormige rangschikking der draden, waaruit de schimmel bestaat.

tengevolge eener plaats gehad hebbende besmetting of na het inspuiten van bacteriën of hare vergiften, reageeren mensch en dier anders op eene nieuwe besmetting en deze verandering in de reactie wordt bestempeld met den naam van allergie of allergischen toestand.

de bacil die de oorzaak is van de blauwe of groene kleur van etter, welke bacil echter ook aanwezig kan zijn o.a. in den mond van het rund.

de gewone darmbewoners, bacteriën, die geregeld voorkomen in de darmen echter ook op andere plaatsen worden aangetroffen.

opperhuid (bovenste beschuttende en vaatlooze laag der huid).

bovenste beschuttende laag van het slijmvlies o.a. van de tong.

diepere lagen van het epithelium o.a. van de tong.

ontlasting.

een stof, die het vermogen bezit waterstofsuperoxyde te splitsen in water en zuurstof.

een parasiet b.v. een bacterie, die kan optreden als ziekteoorzaak, maar die ook leven kan niet gebonden aan een ziekteproces, eventueel buiten het dier.

weerstandsver mog en.

giftige stoffen.

Sluiten