Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Obligate parasiet

Pathogeniteit Peristaltische beweging Pyogenesbacil Pyogeen Wrangbacil

Physiologisch

Rectale bloeding Saprophytisme

Saprozoisme

Sessiele antilichamen Staphylococcen

Streptococcen

een parasiet b.v. een bacterie, welke niet anders optreedt dan als oorzaak eener ziekte. Deze parasiet kan buiten het dier op den duur niet blijven bestaan, althans niet in het bezit van zijne ziekmakende eigenschappen.

ziekmakende eigenschap.

wormvormige beweging van maag en darmen, een bacil die etter vormt (wrangbacil), ettervormen. „

dezelfde als de pyogenesbacil, een bacterie, die de oorzaak is van eene uierziekte bij het rund, welke ziekte in ons land den naam draagt van „Wrang" Ook bij deze ziekte wordt etter gevormd.

normale verrichtingen betreffende; physiologische keukenzoutoplossing beteekent eene waterige oplossing van keukenzout van 0,6—0,9%. welke oplossing zich tegen het lichaamsweefsel indifferent verhoudt, het lichaamsweefsel niet prikkelt.

bloeding uit den endeldarm.

leven en voortbestaan o.a. van bacteriën (microscopisch kleine wezens, behoorende tot het plantenrijk), niet gebonden aan een ziekteproces, leven en voortbestaan o.a. van protozoën (microscopisch kleine wezens, behoorende tot het dierenrijk), niet gebonden aan een ziekteproces.

aan cellen vastzittende antilichamen.

(staphylè = druif) bacteriën die den vorm hebben van bolletjes en uitgroeien in den vorm van een druiventros.

(streptos m keten) bacteriën, die den vorm hebben van bolletjes en uitgroeien in den vorm van een kortere of langere keten.

Sluiten