Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TOELICHTING. Abusievelijk was dit artikel in het ontwerp weggevallen. De woorden „of den duur van den in artikel 24 bedoelde opzeggingstermijn" zijn nieuw. Waar het onze bedoeling is, dat deze opzeggingstermijn geleidelijk moet worden verkort om een overgang te verkrijgen naar vrijen arbeid, scheen het wenschelijk om in de ordonnantie te wijzen op de mogelijkheid van verkorting van dien termijn.

Einde»

Sluiten