Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aan den Heer

P. E√ľkema de Roo,

den voord effelijken schrijver, die in sympathieke eerlijkheid zijn anti-godsdienstige tijdgenooten heenwijzend

Naar de Bronnen van het Inzicht,

ons, katholieken, weer eens de oogen opende voor wat wij in eigen rijkdom aan eeuwige waarheid en onvergankelijke schoonheid bezitten:

zijn deze enkele bladzijden, zonder eenige pretentie, met gevoelens van erkentelijkheid en

waardeering,

eerbiedig

opgedragen.

Sluiten