Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dat zegt ons zoo aangrijpend de beroemde „Laocoön". En wie onzer, die ooit deze treffende marmergroep beschouwde, (al was het maar in photogravure) stond niet verslagen bij dit welsprekend zinnebeeld der lijdende menschheid aan het einde der heidensche wereld?

Bij de joden, het oude volk van God, was het niet veel beter. Het boek Job moge ons al het beeld geven van een gelaten lijder, wiens geduld door God beloond wordt. — „Ik zag de verdrukkingen, die „onder de zon geschieden," zegt de Prediker van het oude verbond, „ik zag de tranen „der onschuldigen en hoe er geen helper is. „Toen prees ik de dooden gelukkiger dan „de levenden en voor gelukkiger dan beiden „hield ik hem, die niet geboren werd."

Neen, ook de zielsblik der joden drong niet door den nevel van 's waerelds ongerechtigheden heen. Hun geloof aan eene eindelijke vergelding blijft min of meer in deze wereld hangen; ook al buigen zij ootmoedig het hoofd voor de ondoorgrondelijke raadsbesluiten Gods, — ook al houden zij vast aan een van God gewilde wereldorde.

Verder dan geloof en weten der mannen van het oude testament leidde hunne hoop,

Sluiten