Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„lijdens niet slechts afzond de stralen van „zijn licht, maar die zelf er in afdaalde, er „doorheen ging tot in den vuurdoop van „het zieleleed en den bloeddoop van het „martelaarschap; — Hij, die alle menschelijke „kommer en smart in zijn aardsche leven „samenvatte; — Hij heeft in 's levens „uiterste crisis, offerend met ongeëvenaarde „zielegrootheid, offerend zichzelven met volle „zedelijke vrijheid, den vloek des lijdens „overwonnen in zijn laatste oorzaak, de „zonde; — en verslagen heeft Hij gezegevierd, „in zijne wonden ons het heil, in zijn dood „ons het leven brengend, door smaad en „smart ons inleidend in de heerlijkheid,"

Daarom groet zoo vriendelijk troostend ons het beeld des Gekruisten van de wanden der ziekenkamers onzer gasthuizen; — daarom siert het Kruisbeeld den salon der rijken even zinrijk als de hutten der armen.

Sluiten