Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

II.

De smart zonder God.

Friedrich Wilhelm Nietzsche, Duitsch wijsgeer en verwoed bestrijder der christelijke wereld- en levensbeschouwing, was (en is voor velen nog) een der grootmeesters onzer moderne vrije-gedachte.

En verschrikkelijke dingen heeft die man geschreven. Berusting en medelijden zijn, volgens Nietzsche, slechts deugden van zwakke individuen, het recht van den sterkste is hem het hoogste recht, slechts zichzelven moet de mensch gevoelen als middelpunt van zijn bestaan.

„God is doodl" klinkt het in cynische godslastering op iedere bladzijde van zijn „Zarathustra". — En „als we zoo des „Zondagsmorgens de oude klokken hooren „brommen", schrijft hij elders, „dan vragen wij „ons af: hoe is het mogelijk 1 Dat geldt nu „een vóór tweeduizend jaren gekruisigden „jood, die zeide Gods zoon te wezen."

Het Christendom geldt hem ,,'n uitgegraven antiquiteit"; en als hij ergens 'n kruisbeeld ontmoet, dan begrijpt hij niet wat de menschen nog doen met.... „dat symbool,

Sluiten