Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

* * * #.*.* * * * ****** * ********** * * ** *** * **-*|

Maar die moet leiden tot waanzin, tot .S

5 menschenhaat en haat jegens zichzelven; &,

Jt die vernietigt alle leven en levenskrachten, Ej

•* alle arbeidsvreugde en arbeidsloon, alle *

«. zielevrede en zielsverheffing; — die eindigt ■>

ij met het toevoegen van altijd nieuwe blad- £

* zijden aan onze moderne statistiek van den *

* zelfmoord in z'n vreeselijke verscheidenheid. *

De moderne trots, zegt Alfred de Musset, £

< heeft goed praten: geen God en geen £

2 gekruisten Christus meer te kennen. Die mij S

2 ongeloovig maakten deden mij mezelven £

S verliezen in den roes der zinnen, zoo diep Jj

*' als goud en zilver het maar toelieten; en *

S toch

A Je ne puis, malgré moi 1'infini me tourmente. £

Qu'est'Ce donc que ce monde et qu'y venons nous

faire.

Si pour qu'on vive en paix il faut voiler les cieux?

Maar ook zelfs hooger kuituurgenot (een voorrecht van betrekkelijk weinigen), ook de arbeid voor gezin en vaderland, ook het meeleven met wetenschap en kunst; het is alles slechts een surrogaat van waarachtigen troost bij 's levens vele ontgoochelingen. En waar blijft in 's menschen bittersten nood zijn zin Voor kunst en wetenschap? ....

Sluiten