Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wie aan een stervende Goethe's Faust of de verzen van Helène Lapidoth-Swarth ging voorlezen, die bracht wis geen troost, maar spot en hoon.

Naar God, naar den gekruisten Christus hijgt het lijdend menschenhart. Slechts bij het Kruis vinden rijken en armen, geleerden en ongeletterden troost, — slechts daar vinden allen lijdenskracht en lijdensmoed, arbeidslust en arbeidszegen, zielsgeluk en zelfbewustzijn en zielegrootheid.

In cruce salus:

Slechts in het kruis is heil!

Sluiten