Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Joden onder de geeselpriemen hunner Romeinsche opzichters moesten werken, daar, aan het monument hunner eigen nationale vernietiging.

Mane — Thecel — Phares!

De geschiedenis van 's Heeren lijden, de vervolging van den Christus, heeft zich herhaald telkens weder bij den loop der eeuwen in de geschiedenis der Kerk. Aan Pharizeeën en Judassen en Pilatussen ontbrak het niet, — ontbreekt het niet ook in onze dagen nu de dwergen, die zijn groot geworden op de schouders van het Christendom, datzelfde Christendom als verouderd en uitgeleefd gaan te boek stellen.

Ziet naar Italië, naar Portugal, naar Frankrijk, de oudste dochter der Kerk.

Dat Frankrijk, eens de degen der Kerk in de reuzenvuist van Charlemagne, dwingt thans z'n seminaristen zich met het zwaard in plaats van met het kruis te omgorden. Daar is het kruis, het teeken des heils, verbannen uit de scholen, uit de rechtszalen en parlementen. Daar zijn de kloosterlingen uit gast- en ziekenhuizen verdreven, verjaagd uit hunne kloosters en uit hunne scholen,

Sluiten