Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IV.

Zonder den Christus (en Dien gekruist) is er geen verlossing, en is de mensch geen blij-bloeiend leven, maar een bleek-droevig raadsel.

Kunst en beschaving zijn heel mooie dingen, maar eene van God vervreemde cultuur brengt den mensch, ondanks al ons modern comfort en ondanks alle kunstuitingen, slechts onvrede en ongestild verlangen en 'n leegte der ziel, die z'n hart maakt tot 'n graf. Het kan niet anders.

In zijn tooneelstuk: „Als wij dooden ontwaken", laat de Noorsche dramaturg Hendrik Ibsen den schilder Rubek door de

waanzinnige Irene mee-lokken „omhoog

„naar het licht en de stralende heerlijkheid, „— omhoog op den berg der belofte, des „levens 1" .. -.. waar zij niets vinden dan nevel, sneeuw en wind, tot eindelijk 'n geweldige lawine hen meesleurt en in heur witte wade beiden begraaft. En zoo laten velen door de moderne tijdstroomingen en dwaalleeren zich meelokken naar de regionen van nevel en ijs eener valsche, koude

Kruis en kracht.

Sluiten