Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wereldbeschouwing, om er ras te vinden een bedroevenswaardig, troosteloos einde.

Ons echter, die gelooven in het Kruis en de Opstanding van den Christus, neen, ons drijft niet aldus het leven in de wanhoop.

Moedig en blijmoedig leert de Gekruiste ons leven en lijden en sterven. Want sinds de Godmensch op Golgotha heeft gehangen aan het schandhout, en zoo goddelijk-glorieus verrezen is, sindsdien ügt er voor ons om ieder geduldig-verdragen lijden 'n glimp van verheerlijking, 'n soort van Heiligennimbus, 'n hemelsche glans.

Dat begrijpt de wereld niet.

Maar, waarachtig, zij zijn er die waarlijksterke zielen, die blij kunnen lijden en blij kunnen sterven, en zij zijn te vinden onder gewone, geloovige Christenen.

— Zeker, niet iedereen verstaat de kunst van een H. Laurentius, die kon lachen en schertsen terwijl hij boven het vuur geroosterd werd; en zelfs niet al onze martelaren hebben jubelend geleden om zingend te sterven. Maar daar leeft in alle waarlijk-vrome zielen iets van Laurentius' sterke geest, dat hen tot krachtmenschen maakt. Zij schrikken niet terug voor het kruis, maar omvatten het als

Sluiten