Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V.

Het kruis in zegen en zang.

Sinds daar op Golgotha de Goddelijke Man van Smarten en van Liefde gekruisigd hing, sindsdien is het kruis den Christen eene eer en eene glorie, .— is het te eken der schande geworden een teeken van zegen, •— is het gruwelijk martelblok der slaven bezongen en verheerlijkt op elk gebied van kunst.

Ziet, reeds in het doopsel wordt het christen kind geteekend met het heilig teeken des kruises, en in den kruisvorm zal de bisschop het bij 't vormsel op het voorhoofd zalven, om pal te staan in den strijd des levens. Met het kruisteeken zegenden onze vrome vaderen te morgen en avond zichzelven en hunne kinderen. Het kruisteeken maakten zij over spijs en drank bij iederen maaltijd. Met het kruisteeken worden in de heilige Mis de offergaven van brood en wijn gezegend. In den vorm van het kruisteeken deelt de priester de heilige hostie uit bij de Communie, ■— zendt zijne hand Gods zegen uit over het volk, — zalft hij de zintuigen der stervenden. En is eindelijk de moede

Sluiten