Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*■ pelgrim in dit dal van tranen ter laatste rust jj>

* gelegd, dan planten wij naar christen zede I

* nog een kruis op zijn graf, ten teeken van jj) S hoop en van liefde en eeuwige zegepraal, jij

* Hoort het Gezelle zingen op het kerkhof: 2

*t r

* *

* *

O, Kruise, dat daar staat, och, of zij 't allen wisten,

gij zijt het teeken en «•> de hoop van eiken Christen.

Het kruis ontliet den mensch uit 's vijands helsche banden;

met 't kruise wijdden hem, in 't doopsel, 's priesters handen; ■ gebiecht, gevórmd, berecht, getrouwd, gezalfd in 't kruis,

wijst nog hem 't kruis den weg naar hier, zijn laatsten thuis.

Neen, 't is geen wonder, dat de christelijke plastiek en schilderkunst het kruis tot voorwerp harer kunstuitingen hebben genomen; 't is geen wonder vooral, dat de dichters aller talen het kruis verheerlijkt hebben in hun schoonste en beste zangen.

Dat hebben zij geleerd van de Kerk.

Pange lingua gloriosi Lauream certaminis 1....

Sluiten