Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zoo klinkt het als een kreet van overwinning bij de Metten van Passie-Zondag:

Zing mijn tong, o zing den lauwer

Van den glorierijken strijd. En, bij de eertrophee des kruises,

Meld de zege wijd en zijd, Hoe de Heiland heeft verwonnen

En ten offer zich gewijd.

En hoe gaat daar, door de ernstig-droeve stemming van het heele liturgische leven der laatste dagen van den Vastentijd, die andere onovertroffen hymne van Venantius Fortunatus, het ā€˛Vexilla regis" van den ouden bisschop van Poitiers:

Des Konings rijksbanier treedt voor, 't Mysterie van het kruis breekt door,

Van 't kruis, waaraan het Leven stierf En leven door den dood verwierf!

Waarachtig, ja, de menschheid heeft opgezien naar den Gekruiste; en na het kruis des Meesters beschouwde zij haar eigen kruis, en zij vond het lichter dan te voren.

Daarom valt er met Goeden Vrijdag op den kouden vloer onzer kale kerken een zoo hemelsch-zoet licht over het beeld des Gekruisten, als daar, gelijk Gezelle zingt:

Sluiten