Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

O bloet- en waterrycke rots! O hartebron des wijzen Gods! O artzenij voor alle kranckenl

En wat al hemelsche wijsheid kan men er opdoen.

Daar nestelen alle tamme vleugelen,

Daar leert de ziel haar lusten teugelen Met Gods gebit en roozentoom, z' Ontwaakt er uit den ijdlen droom Der ijdle wereldt, om t' aanschouwen

Den Middelaar van 't Nieuw Verbbnt

En kust zijn bleecken roozemont.

Een ongeloovige moge dit alles dwaasheid heeten; — wij kennen als Vondel de wonderen door Christus' Kruis gewrocht, en 't hart vol dankbare wederliefde, gaan wij in stijgende stemming door onzen heiligen Passietijd naar Goevrijdags ontroeringshoogte, waar, zoo als Gezelle zingt:

Geen woord en zij gesproken meer; ons Heere hangt en bloedt, gekropen zij ten kruise nu gebiddaagd en geboet.

Sluiten