Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VI.

Christus de Lijdensheld en Wereldoverwinnaar.

"Ér^^oor mij ligt een der weinige onzer l\/Ë draaglijke bidprentjes voor overledenen, voorstellende eene tamelijkgeslaagde reproductie van Guido Reni's „Ecce Homo".

Dat doet mij terugdenken aan het origineel, te Rome gezien en bewonderd. Wat 'n aangrijpende uitdrukking zit er in dien Christuskop met doornenkrone 1 Hoe spreken die klagend-geheven oogen van onduldbaar lijden en goddelijk geduld tevens 1

En dan te weten, dat het zóó was, zoo, dat de Christus zijnen lijdensweg begon .... Want, ja, in dien toestand heeft men Hem op klaarlichten dag, midden door eene volkrijke stad, tusschen twee gemeene sujetten, uitgeleide gedaan naar de eerlooze strafplaats, waar Hij drie uren stervend heeft gehangen, met handen en voeten vastgenageld aan het kruis. En toen, nog eer het dien dag ten tweeden male donker werd, begon daar buiten Jerusalem die merkwaardige processie, waarbij de Onsterfelijke door sterfelijke menschen werd ten grave gedragen.

Sluiten