Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zonderling!

Nog nooit was een grooter gestorven «— en wat 'n armoedige lijkstatie .... Nog nooit was een rijker begraven — en zelfs zijne lijkwade behoorde hem niet toe, noch ook het graf, waarin men hem legde....

Ja, zonderling I

Geen leed als Hij in zooveel smaad en smart zoo bitteren dood ■— en, ziet, na bijna tweeduizend jaren knielen daar nog millioenen van menschen voor zijn kruis, geloovend zijne ondoorgrondelijke leer, levend naar zijne wetten, hoe hard die wezen mogen voor hunne bedorven natuur.

Dat is en blijft de groote paradox in onze paradoxale wereld.

Zeker, zegt Dröder, menig held heeft zijn stempel gedrukt op den tijd, waarin hij leefde. Maar waar zijn vandaag de harten, die in liefde voor hem ontgloeien en uit liefde tot hem den dood trotseeren? „Transierunt": zij zijn voorbijgegaan deze helden; slechts de geschiedenis bewaart hunne namen; dat is alles.

Heel anders is het met den Christus.

Met heel de grootsteedsche, uiterlijke cultuur der Joden en Romeinen, mèt hunne politiek en hunne theaters, met hunne kunsten

Sluiten