Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en wetenschappen, met hunne dialectiek en rethoriek heeft Hij zich niet ingelaten.

Zijne ambitie gold de innerlijke cultuur der menschenziel, over geest en hart des menschen wilde Hij koning zijn.

En nu schouwt in de eeuwen van het verleden. — Geschiedenis en wijsbegeerte, dichtkunst en redekunde hebben den Gekruiste als hun Koning gehuldigd: zijne leer was hunne leer, zijn geest hun geest. — Het geloof aan de mysteriën des Kruises is het geloof van een Dante, een Tasso, een Corneille, een Racine, een Klopstock, een Vondel;... . het is het geloof van een Augustinus, een Bonifacius, een Thomas, een

Bossuet; het is het geloof van een

Galilei, een Copernicus, een Leibnitz, een

Pascal, een Pasteur; het geloof aan den

Gekruiste is het geloof van tallooze groote geesten onder alle volken en talen.

En wie durft daar spreken dan in onze dagen van het Christendom, als zou dit aan de cultuur vijandigv zijn? — 't Is immers juist de leer van den Gekruiste, die krachtmenschen maakt, — menschen, die per aspera ad astra, per crucem ad lucem (door kruis tot licht) gaan, ~ menschen als 'n Paulus, die het Kruis plantte midden in de oude

Sluiten