Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beschavingswereld. En zijn niet de wereldoverwinnende ideeën van den Nazarener sterker gebleken dan de .zwaarden der Romeinen; en hebben zij niet ook de kracht onzer heidensche vaderen overwonnen?

Dat mochten onze moderne wijzen eens overdenken. Die menschen kennen blijkbaar geen ziel en geen zielscultuur, — die kennen slechts apparaten en techniek en industrie en groot-verkeer en critische wetenschap en geld.

Jawel, —- onze maatschappij zal nog van rijkdom sterven! De armoede van den Christus had ons rijk gemaakt, de rijkdom der wereld maakt ons innerlijk arm; en onze heele, moderne technische beschaving loopt uit op stoffelijke verfijning en zedelijke ontaarding.

Daar is maar eene baan, waarlangs de menschheid gaat den weg des heils, en deze loopt over Golgotha.

Want slechts in den Christus en „in niemand anders is zaligheid" voor den mensch, — en „in Christus-Jesus moeten de volken der aarde gezegend worden."

Sluiten