Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VII

Des Levens Victorie.

Daar gaat door onze wereld — en 't is wel de meest markante karaktertrek van onzen tijd — daar gaat door onze wereld 'n siddering van verlangen; een klagen en vragen, uit diepen, diepen zielenood geboren, om leven, leven altijd weer en meer, om nieuwe levenskracht en levensenergie. Daaraan werkt alle menschenarbeid. Daaraan arbeidt de menschheid in onze dagen: aan het scheppen van levenskracht.

Of waarom anders zint de wijsbegeerte op de groote problemen van zijn en nietzijn, van worden en vergaan, van tijd en eeuwigheid ? .... Waarom zet altijd weder de mensch zich neer en slaat de handen voor het gezicht, zichzelven ondervragend, oplossend de oude raadselen om nieuwe te vinden?....

Omdat nog immer ten slotte die ééne oude vraag opduikt: of dit leven waard is geleefd te worden, ja dan neen. — En daarom dompelen onze kunstenaars altijd weder de nuchtere, grauwe werkelijkheid in der eeuwige schoonheid wijdende wateren; daarom legt

Sluiten