Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hunne hand in de sneeuwwitte rust des marmers de vluchtige betoovering van het schoone vast;.... daarom gieten zij den gloed hunner accoorden over het allerdaagsche leven des menschen, omdat zij willen zijn levenslust opvoeren en verhoogen zijn levensmoed.

Maar slechts ten deele slagen zij. Want de groote vragen, de grootste en de diepste en de zwaarste vragen van ons hart, die lost geen wijsgeer ons op. En de kunst ? .... Och, kom! Bij waarachtige tranen en wezenlijk wee, daar helpt geen ruischende muziek van Wagher en geen zangerige lieflijkheid van Raphaƫl.... Wij weten het.

Neen, neenl Niet in de waarheid der wijsbegeerte, niet in de schoonheid der kunst vindt de mensch de krachtbron, welke hij zoekt. Die bron, de bron van levend water, ontspringt slechts aan de rots des geloofs (welke rots Christus is), waar alleen de mensch kan krachten en krachten en nog eens krachten halen voor de groote taak, hem van den Schepper opgelegd: een menschenleven menschwaardig te dragen en menschwaardig ten einde te leven.

*

Sluiten