Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En het moderne heidendom onzer dagen?

, Och, des harten vragen zijn vandaag nog geen andere dan voor twee-, drie-, vierduizend jaren. Onze moderne menschen mogen al voor de oude ideeën nieuwe namen hebben gevonden: de oude ideeën zijn gebleven.

De Natuur is thans het idool;.... van de „heilige" natuur spreekt de moderne mensch, met 'n trilling van adoratie en 'n vleugje wierookgeur in z'n woorden. De natuur is hem alles, en het onderling causaal verband der dingen moet alles hem verklaren, en zoo zal hij zich uitleven in deze wereld en voor deze wereld.

Jawel! Maar waar blijft de diepe zin, de hooge waarde des levens?

Duizendmaal meer dan de adoratie der natuur, — duizendmaal meer dan de reinwetenschappelijke opzet van het onderling causaal verband zegt ons de magistrale aanhef van ons christelijk Credo: „Ik geloof

„in God, den almachtigen Vader" een

opzet, die dat causaal verband verheft in bovennatuurlijke sfeere en het providentieel verband der dingen proclameert.

En dan citeeren wij in het tweede artikel

Sluiten