Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Hè?.. /* ronkt het van onder de dekens.

„Pa-a... pa-a!"

En ongeduldig rukken de kleine knuistjes aan pa's schouder: het zware lijf schokt met grappig lichte stootjes.

„Pa, hoor nou es...!" en weer tracht vergeefs het roze knietje tegen Henk s breeden rug op te klimmen.

Henk's bewustzijn schijnt door dat geduw in z'n lenden uit donkere slaapdiepten langzaam op te klaren: van tusschen z'n tanden sust een behaaglijk gezucht. Hij wendt zich lui op zijn rug om en z'n groote lichaam strekt zich strak uit; z'n voeten doen de voorzijde van het ledikant kraken. Met breed, loomrekkerig gebaar wrijven z'n vuisten de oogen.

.Hè?... Wat?"...

Mies is door dien plotselingen

Sluiten