Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dicht tegen pa aan, haar kopje geheel weggedoken, haar beide handjes geknuffeld tusschen haar knieën. .Pappa, letter slapen, hè?",.. Zoo ligt ze even stil, door Henk 's diep ademen zacht gewiegd.

Maar éven ... Dan wringt ze het blonde kopje weer naar boven, haar handje reikt en streelt Henks wang: .Pappa; niet slapen, pappa!"

Henk's oogleden knipperen. Hij ligt nu juist in de zon, die op stil gezweef van gouden stofjes, door n gordijnreet recht naar binnen straalt. En Mies spartelt weer op, vroolijk om dat dwaze gewring van ?a's .°°9en- °P haar knieën zit ze bij zijn hoofd met naïeve aandacht er naar te kijken. Dan buigt ze haar gezichtje over hem heen en haar vingertjes trachten voorzichtig zijn oogleden op te lichten.

.Pappa, oogjes open! ja?.. en

Sluiten