Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hij grijpt naar Mies' bloote beentjes, die zij, blij-gillend, wil wegspartelen onder haar nachtpon.

Moe heeft haar schielijk teruggetrokken en houdt het van pret dansende lijfje in de hoogte; alleen de roze ronde knietjes komen onder de kreukig-opgeschorte nachtpon uit; de handjes weren wild af.

Henk krijgt een knietje te pakken.

„Nee, pappa! o, pappa, nee!..."

„Ja, nou zal ik je ... P'

„O, moesje, pappa ...!"

Cor duwt Mies in Henks armen en beiden vallen in het kussen terug. Henk sluit z'n oogen.

„Zoete pappa!" vleit Mies dan, haar beide handjes aan Henks wangen.

„Ja!" bromt hij, „zoete pappa, ja, jij en je moeder, dat zijn er twee... jullie gunnen een mensch niks!..."

„Prachtig!" plaagt Cor, bezig zich verder te kleeden, „prachtig, slaap-

Sluiten