Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Nee-e pappa! .. • Eén verhaaltje, |a?... zóó eentje maar?" en ineen Irnstige aandacht meet ze met haar Ideine duim het topje van haar wijsvinger af, die ze in de hoogte houdt. ■Ja, toe nou paatje, zoo eentje maar, :oo tleintje „Nou, straks dan, hè... Mies?" „Nee-e ... nou!" zeurt ze, en haar ipjes pruilend vooruit gestoken, Iraait ze quasi-boos haar kopje van rlenk af.

„Nou, hoor-es ..." vergoeilijkt Henk dan maar, Mies' kopje naast zich op het kussen drukkend, z'n toezicht naar haar toe, z'n hand streelend over haar verwarde, zijig-blonde ■haar,... „hoor-es ... d'r was-es ... Inie-waar... een klein stout meisje..."

„Ja, pappa, een verhaaltje, ja!" ■juicht Mies, in glorie met haar beentjes [spartelend; dan knuffelt ze zich dicht ■tegen Henk aan en met verlangende

Sluiten