Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kleine, booze vijandigheid in z'n gedoe.

Bang, kwam hij al nader: z'n tongpunt schuin tusschen de beraden mgen' 2 n VUistjes 9eknepen op z'n

Hij begon te durven ... was altijd wel bang voor katten geweest, maar voelde nu, als 'n verheuging in zich, het machtelooze van dit dier; hij wachtte nog even, stond toen vlak bij het poesje. Langs z'n gezichtje toen glimpte het schrijnende wreede; door 'n booze vreugde van overmoed heen flitste de kwade haatgedachte . . . wild wreed gaf hi] het dier een schop - toch met een scnichtig-bang terugtrekken; holde toen op z'n nog wat kromme dikke beenen met groote schommelpassen weg; verschrikt door wat hij zelf deed, angstig-weer om het verdere gebeuren, - keek toen om

Sluiten