Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hij hurkte neer — op een afstand nog, in aandachtig gekijk ; schuifelde weer wat nader, draalde

Toen verzwakte z'n moedige beslistheid : in z'n strak staren kwam, langzaam, gepeins; hij zag nu niet meer alleen het machtelooze, ongevaarlijke van het dier, in hem drong zich het vaagbewuste van iets ergs, en 't wreede verzachtte, z'n willen neigde zachtkens tot vriendelijkheid.

Even nog in hem rilde na de vrees, hij wilde wegloopen, in eens weer vèr weg, zonder omzien

Toch bleef hij, het gejaagde week.

Hij zag nu, duidelijker, het bloederig bekje van het dier, de star lichtende oogjes en het soms krampig schokken van het lijfje; het stil druppen van het bloed.

Tot het jongetje kwam toen langzaam de vage indruk van pijn; in het roode nu wist hij, was het pijn-

Sluiten