Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zuchtte gespannen; z'n eene hand, plat op 'n volgende trede, zocht steun ...

't Hangende kopje van de kat sleepte stootend tegen de uitgeloopen treêkanten.

„Henkie, voorzichtig! ♦.. Val niet, hoor, joggie!" klonk boven een stem, gedempt van achter een open deur.

't Jongetje klauterde hooger, langzamer al; harder bonkten de voetjes op de treden; hij werd moe, steunde....

Even trok hij de kat wat verder door z'n arm.

Toen kwam hij boven, eindelijk, greep zich vast, onderaan den stijl van het traphek, trok zich op en zakte op beide knieën neer op *t bovenportaal.

De kat liet hij schuin achter zich uit z'n arm glijden, trachtte toen nog eerst het achterlijf van het dier, dat op den houten vloer lag, op het

Sluiten